Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2019
image_print