Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ “ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ” ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019
image_print