ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019