ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ “ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ” ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019