1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΜΑΣ e-ΦΟΔ-ος