Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ART ‘n ROLL ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
image_print