Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΙΚΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ‘Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ’ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 141/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023
image_print