Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ -ΤΟ ΚΑΡΣ

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024
image_print