ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛ.ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ¨Ο ΒΥΒΩΝ¨ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019