1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ‘ΒΥΒΩΝ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022