1

Επιχορήγηση του συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Θετικών Επιστημόνων Ν. Δράμας»