Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019
image_print