Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ& ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023
image_print