1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ& ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ