Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ -ΦΙΛΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print