Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 160/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print