Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ- VOLLEY ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 151/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023
image_print