Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.Επιχορήγηση του Κολυμβητικού Ομίλου Δράμας σύμφωνα με την αρίθμ. 252/2022 απόφαση Δ.Σ. Δ.Δράμας.

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2023
image_print