Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.Επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α σύμφωνα με την υπ΄αρ. 142/2023 απόφαση Δ.Σ.

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023
image_print