1

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.Επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α σύμφωνα με την υπ΄αρ. 142/2023 απόφαση Δ.Σ.