Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΤΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΧΟΡΟΥ& ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ “ART n ROLL”

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
image_print