Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το Δήμο Δράμας

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
image_print