Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το Δήμο Δράμας

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024
image_print