Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επιπλα – σκεύη. Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δ.Δράμας.

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023
image_print