Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επιπλα – σκεύη.Προμήθεια καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες λειτουργίας της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Δήμου Δράμας.

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022
image_print