1

Επισκευή –επιδιόρθωση WC στις τουαλέτες του κτηρίου του Δ.Ω. Δράμας.