Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022
image_print