Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Επισκευή και αντικατάσταση μπαταριών του UPS ADAMS ON LINE RACK TYPE 3KVA, για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024
image_print