Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022
image_print