Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
image_print