Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ,I-Scope” (ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
image_print