Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επιστροφή ποσού από τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2014 και 2014 – Τενίδης Ευάγγελος

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
image_print