Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επιστροφή ποσού ύψους 2.388,00 € στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Σύστημα ανοικτής πλατφόρμας παρακολούθησης των αστικών οικοσυστημάτων, I-Scope»

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
image_print