Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επιστροφή ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής στο ταμείο του Δήμου στις 27/01/2017 από την κ. Θεοδωρίδου Μαρία για την έκδοση οικοδομικής άδειας

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
image_print