Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Επιστροφή ποσού που κατατέθηκε εις διπλούν για συμμετοχή με οικίσκο στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά – ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ, έτους 2015

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
image_print