Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία συνοικισμού Αμπελακίων»