Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ Κ. ΑΓΡΟΥ»