Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

-Επίβλεψη όλων των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν από το φεστιβάλ και παρέμβαση όπου κριθεί απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και των παράλληλων δράσεων του φεστιβάλ. – Άμεση συνεργασία όπου απαιτείται με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ για τα θέματα που αφορούν στη προετοιμασία και οργάνωση των εκδηλώσεων και των χώρων

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024
image_print