Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Επίβλεψη όλων των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν από το φεστιβάλ και παρέμβαση όπου κριθεί απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και των παράλληλων δράσεων του φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων «Συνέντευξη Τύπου DISFF» στην Αθήνα, εργασίες του 47ου DISFF, Σεπτέμβριος, Δράμα και εκδήλωση «Το Φεστιβάλ Δράμας στην Αθήνα» Οκτώβριος 2024. -Άμεση συνεργασία όπου απαιτείται με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ για τα θέματα που αφορούν στη προετοιμασία και οργάνωση των εκδηλώσεων και των χώρων

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
image_print