Επιβολή δημοτικού τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων