Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επιβολή τελών Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (άρθρο 29 ν.3431/2006) (ΚΑ 0718) για το οικ. έτος 2023

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print