Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 13 Απρίλιος 2021
image_print