Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΡΕΥΝΑ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
image_print