1

Έργα υποδομής στην επέκταση σχεδίου πόλης Ν.Σεβάστειας.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 3.000,00 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 60.045,71€