Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΑ 5ης ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤ.ΧΩΡΟΥΣ (ΚΡΑΧΤΙΔΗ, ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ, ΔΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΑΘΛΟΠΑΙΔ. & ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017
image_print