Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

εργασία εκτέλεσης υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
image_print