Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ OTS ΓΙΑ ΤΟ 01-07-2020 ΕΩΣ 31-12-2020

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021
image_print