Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020″ Γ΄ ΔΟΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , Δ΄ ΦΑΣΗ

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
image_print