Εργασία υποστήριξης και συντήρησης Η/Μ δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου