Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ 1-8-2019 ΕΩΣ 31-8-2019

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
image_print