Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΘΟΛΟ

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print