Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες αποκατάστασης στεγανότητας της στέγης της παλαιάς πτέρυγας του κτιρίου του 2ου δημοτικού σχολείου Δράμας.

Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021
image_print